• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Gorillas

1. Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Gorillas Technologies bv, gevestigd te Amsterdam aan het adres Stadhouderskade 5H, 1054 ES, Amsterdam. (Hierna: Gorillas Technologies bv,), georganiseerde actie “Gorilla’s Go Win” (Hierna: de Actie).

2. Actieperiode

 • De Actie loopt van maandag 5 september 2022 t/m zondag 16 oktober 2022 (Hierna: de Actieperiode).

4. Prijzenpakket

 • Het totaal prijzenpakket van de Gorillas is onderverdeeld in de volgende prijzen:
Hoofdprijs
1x Cortina-fiets naar keuze 1 € 1.690,00 € 1.690,00
Overige prijzen
Jaarabonnement sportschool naar keuze 1 € 760,00 € 760,00
Dagje uit naar keuze 1 € 120,00 € 120,00
Jabra koptelefoon Elite 45h-Black 1 € 100,00 € 100,00
Rains rugzak ‘Backpack Mini’ 2 € 75,00 € 150,00
Kookboek Hans van Wolde Brut, Dat ben je zelf 2 € 29,50 € 59,00
Beauty/ verzorgingsset 3 € 20,00 € 60,00
Gorillas shoptegoed 3 € 50,00 € 150,00
Eurojackpot 7 loten 100 € 14,00 € 1.400,00
Totaal 114 € 4.489,00
 • De totale waarde van het prijzenpakket is € 4490,70
 • Eventuele kansspelbelasting zal afgedragen worden door Gorillas Technologies bv
 • De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

3. Deelname

 • Een ieder die een bestelling van Gorillas ontvangt, krijgt bij zijn of haar bestelling een actiekaart met hierop een unieke code (hierna: Actiecode). Door deze code in te vullen op de Actiewebsite, maakt de desbetreffende persoon kans op één van de prijzen uit het prijzenpakket (hierna: Deelnemer).
 • De Actiecode dient ingevuld te worden op gorillasgowin.nl (hierna: Actiewebsite).
 • Bij deelname aan deze Actie dient de deelnemer niet alleen de Actiecode in te vullen, maar ook de volgende gegevens:
  1. a. Geslacht
  2. b. voor- en achterna(a)m(en)
  3. c. Adres, postcode en woonplaats
  4. d. Geboortedatum
  5. e. e-mailadres (niet gebruikt voor commerciële doeleinden)
 • Optioneel kan de Deelnemer een telefoonnummer invullen. De deelnemer geeft hiermee toestemming om een eenmalig telefonisch aanbod te ontvangen om automatisch mee te spelen met Eurojackpot en/of Lotto.

5. Voorwaarden deelname

 • Deelnemer kan meerdere malen deelnemen om zo meer kans te maken op een prijs, maar heeft maar recht op maximaal één prijs uit het prijzenpakket.
 • Deelname aan de Actie en prijzen innen is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar en Nederlands ingezetenen.

6. Trekking - bekendmaking winnaars - het innen van prijzen

 • Na afloop van de actieperiode wordt de prijs verloot middels een trekking door de Lotify Drawing Engine van Lotify B.V. op 18 oktober 2022.
 • De winnaars worden binnen een week benaderd door middel van de gegevens die door de Deelnemers zijn opgegeven. In het geval de winnaar niet voor 2 november 2022 heeft gereageerd op de berichtgeving van Gorillas Technologies bv en de eventueel aanvullende gegevens heeft verstrekt, komt zijn/haar recht op de prijs te vervallen. In dat geval vervalt de prijs naar de eerstvolgende reserve winnaar.
 • De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • Op verzoek van Gorillas Technologies bv dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Gorillas Technologies bv bij het innen van de prijs.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Gorillas Technologies bv het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen. In dat geval gaat de prijs naar de eerstvolgende reserve winnaar.
 • De gewonnen lotenpakketten van Eurojackpot worden uiterlijk 31 oktober 2022 per email op basis van vouchercode naar de winnaar gestuurd op het door de winnaar ingevulde adres. In het geval de prijs toekomt aan een reserve winnaar zal de prijs uiterlijk 7 november 2022 worden verzonden.

7. Overige Bepalingen

 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Gorillas Technologies bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval vervalt de prijs naar de eerstvolgende reservewinnaar.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • Gorillas Technologies bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie. Gorillas Technologies bv en Nederlandse Loterij bv zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Gorillas Technologies bv.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Gorillas Technologies bv.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Gorillas Technologies bv.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Gorillas Technologies bv.
 • Medewerkers van Gorillas Technologies bv, Lotify B.V. en anderen die betrokken zijn bij het organiseren van deze Actie,  zijn uitgesloten van deelname.
 • De actievoorwaarden zijn te vinden op gorillasgowin.nl.
 • Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Lotify BV via info@lotify.com.
 • Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Voor het organiseren van Eurojackpot is vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.